סיפור פשוט [מאמר ביקורת על שקד]

מאמר ביקורת על ספרו של גרשון שקד “פנים אחרות ביצירתו של ש”י עגנון”
1989-11-01
מאזנים 64:3-4
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×