ספור “הנרות” לש”י עגנון

כבטוי ממצה בין עולם האבות לבין המציאות המודרנית
1967
בשדה חינוך 10:2 (תשכ"ז)
מאמר
×
×
×