ספרים שהם גלמים: גלגוליו של מוטיב הגולם הגרמני והיהודי אל הנובלה ‘עד הנה’ של עגנון

2021
חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה
מכון לאו בק
מאמר
×
×
×