“עגנון אהובי!”: חמישה מכתבים שכתב ביאליק נחשפים לראשונה

מאמר זה הורחב ומופיע כפרק 47 סספרו של אבמרי, “כמה ביאךיק יש?”, עמ’ 460-467 – https://agnonhouse.org.il/l/WNLOJM
2017-07-14
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×