ורסס, שמואל
2000
ש"י עגנון כפשוטו
מוסד ביאליק
פרק בספר
×
×
×