עגנון ופולמוס הקבלה בתימן

מכתב מאת ש”י עגנון לרב יוסף קאפח מספק עדות מעניינת על עמדתו של הרב קוק ביחס למחלוקת על הקבלה בתימן. לכבוד מאה שנים להולדתו של הרב קאפח.
2017-12-08
נצח ישראל
נצח ישראל
מאמר
×
×
×