עגנון לאחר השואה
דרת הרצאות בנושא: שירה אחרי אושוויץ: ייצוגה של השואה בספרות הישראליתס
לאור, דן
2010
YouTube
אוניברסיטת תל-אביב
הרצאה
×
×
×