עדיאל עמזה הוא אנטי–הרבסט

תגובה למאמרו של דן לאור
2011-07-01
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×