עדיאל עמזה הוא אנטי–הרבסט
תגובה למאמרו של דן לאור
סאקס, יוסף
2011-07-01
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×