פוקס, אסתר
1983
מחקרי ירושלים בספרות העברית
מאמר
×
×
×