עוד פנינה של ש”י עגנון

עגנון מתגלה כסטיריקון, המדינה שלו מרוחקת מאיתנו… אך נושאת עליה סימני היכר רבים
1950-12-15
מעריב
מעריב
הרצאה
×
×
×