על אבן שאינה אבן — הסיפור “על אבן אחת”

2009
השלם ושברו
כרמל
פרק בספר
×
×
×