‘על המתנגדים הראשונים’ לש”י עגנון

2016
חלמיש למעיינו מים
כרמל
מאמר
×
×
×