על הסיפור “ידידות” מתוך ספר המעשים

1968-09-06
מרחב
מאמר
×
×
×