על התפיסה ההיסטוריוסופית בשניים מסיפוריו המאוחרים של עגנון

1968
הספרות 1:2 (קיץ תשכ"ח)
מאמר
×
×
×