על חקר יצירתו של ש”י עגנון

בעקבות ספרו של ברוך קורצווייל מסכת הרומאן
1953
מולד
מאמר
×
×
×