על מקורותיו של ספר המעשים לש”י עגנון: עיון בסיפור “השיר אשר הושר”

“השיר אשר הושר”, שפורסם לראשונה בעיתון הארץ בשנת ת”ש (1940.10.2 (וחתם את הקובץ ספר המעשים במהדורת תש”ב (1942 ,(נפתח כסיפור ראליסטי, אך בשלב מסוים נעשית האווירה שבו סוריאליסטית, מאיימת ומעיקה. במחקר הרבו דברים על השפעתה של יצירת קפקא על ספר המעשים. הכחשותיו של עגנון וטענתו שפרט לסיפור אחד לא קרא מסיפורי קפקא קודם שכתב את ספר המעשים, כמו טענתו ש”קפקא אינו משורש נשמתי, וכל שאינו משורש נשמתי אני איני קולט אותו אפילו גדול הוא כעשרה זקנים שעשו את ספר תהלים”, לא הועילו לו והתקבלו אצל רבים מהחוקרים בחוסר אמון סלחני.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×