על סייפא וספרא — עיון בסיפור “הסייף” של עגנון

2007
עלי שיח
עלי שיח
מאמר
×
×
×