על סיפור עגנוני אחד שנשכח – “הפדיון”

סיפורו של עגנון “הפדיון” על המתח בין שתי החסידויות, בלז וסדיגורה, לא נכלל אף לא באחד מהספרים של כתבי עגנון שיצאו לאור בחייו או לאחר מותו. ייתכן שהן המחבר והן בתו חשבו שהסיפור אינו בשל להוצאה לאור. ובכל זאת הוא הופיע בעיתון הארץ ב-3 באוקטובר 1986 . מאמר זה הוא ניסיון ראשון לבאר את הסיפור על רקעו ההיסטורי.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×