על “שבועת אמונים” לש”י עגנון

1943
גזית
גזית
מאמר
×
×
×