עם עגנון בחוצות ירושלים

1927-06-17
הצפירה
הצפירה
מאמר
×
×
×