על פתיחת “בדמי ימיה” מאת עגנון
1996
מתחילים סיפור
כתר
פרק בספר
×
×
×