עקבות הסנדלר הירושלמי במזרח אירופה
עיון בכמה אזכורים של היהודי הנודד ביצירות מנדלי מוכר ספרים ועגנון
חזן־רוקם, גלית
2019
עם ועולם
שזר
פרק בספר
×
×
×