עקבות הסנדלר הירושלמי במזרח אירופה

עיון בכמה אזכורים של היהודי הנודד ביצירות מנדלי מוכר ספרים ועגנון
2019
עם ועולם
שזר
פרק בספר
×
×
×