עקוב ומישור

מאמר ביקורת של מיכה יוסף ברדיצ’בסקי (בן-גוריון) על “והיה העקוב למישור” לעגנון. המאמר הופיע לראשונה ב1919 בכתב-העת התקופה
1919
התקןפה 5 (תשרי-כסלו תר"ף)
התקופה
מאמר
×
×
×