פרידה מאשכנז, פרידה מאירופה הישנה

מאמרו של גרשון שוקן,על “בחנותו של מר לובלין” המופיע כנספח לספרו של קורצווייל – כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן
1976
מסות על סיפורי ש"י עגנון
שוקן
פרק בספר
×
×
×