פשר “עידו ועינם”

1968
פשר עגנון
מסדה
פרק בספר
×
×
×