“צאינה וראינה” בכתבי ש”י עגנון

1989
בצרון 9:41-42
מאמר
×
×
×