צרור מכתבים באחריות
היצר הרע מפתה את האדם להתנער מן המצוות ולבסוף גם פוגע במוסר. בעקבות “פת שלמה” לש”י עגנון
רוזנברג, שלום
2018-04-18
משקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×