קבלה, פילוסופיה ואירוניה בפיסיקה של עגנון
הופיע לראשונה כ: פילוסופיה ואירוניה ב”הכנסת כלה”. מולד, שנה ו’, חוב’ 33־34 (תשל”ה), עמ’ 479־483
דן, יוסף
1975
הנכרי והמנדרין
מסדה
פרק בספר
×
×
×