קובלנת הסוד המושתק וקיללתו: לקרוא מחדש את שלום קורא את עגנון ואת רות

2007
מחקרי ירושלים במחשבת ישראל 21
מחקרי ירושלים
מאמר
×
×
×