קונצפט למכתב ברכה
לשמואל יוסף עגנון בן החמישים
סדן, דב
1938-08-26
דבר
דבר
מאמר
×
×
×