קריאה משותפת ב”מאויב לאוהב”

פרופ’ חביבה פדיה, רנא אבו פריחה ורון כחלילי על סיפורו של עגנון ״מאויב לאוהב״
2022-11-21
YouTube
בית עגנון
הרצאה
×
×
×