רבי שלום מרדכי הלוי טשאטשקיס אביו של רבי שמואל יוסף עגנון

1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×