רקע מדרשי סמוי

עיון בסיפור ‘מעשה העז’
1982
מבחר מאמרים על יצירת עגנון
עם עובד
פרק בספר
×
×
×