“שירה” ו”עד עולם”

1975
סיפורי אהבה של שמואל יוסף עגנון
בר-אילן
פרק בספר
×
×
×