שירת הים: על “שבועת אמונים” ו”בלבב ימים”

שני סיפוריו של עגנון, “שבועת אמונים” ו”בלבב ימים” שונים מאוד זה מזה: האחד מתאר עולם מודרני וחילוני ועוסק במדען, חוקר אצות, החי ביפו של ימי העלייה השנייה; השני נטוע כולו בעולם המסורת ומספר על עליית חסידים לארץ הקודש במאה ה19. ואולם, חרף השונות הגדולה, שני הסיפורים כאחד עוסקים בתשוקת הגיבורים לנשגב ולקדוש. דווקא הקיטוב ביניהם מאפשר התבוננות במורכבות יוצאת הדופן ובפלורליזם הרדיקלי של תפיסת ההשגבה, הקדוּשה והאמונה ביצירותיו של עגנון.
2016
אות - כתב עת לספרות ולתיאוריה (גליון 6)
אוניברסיטת תל אביב
מאמר
×
×
×