שלוש אחיות לש”י עגנון

הרצאתו של אריאל הירשפלד על “שלש אחיות” לעגנון (אלו ואלו)
2009
YouTube
אוניברסיטה העברית
הרצאה
×
×
×