שלוש שכונות בירושלים בחג הסוכות

1992
מחקרי חג 4 (אייר תשנ"ב)
מאמר
×
×
×