שלי נעשה שלו

ש. שלום משפיע על עגנון
2012-08-16
הארץ
מאמר
×
×
×