שמואל יוסף עגנון ו״הכנסת־כלה״ שלו

1933-09-01
ביתר
מאמר
×
×
×