שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו

1984-04-21
הצופה
מאמר
×
×
×