תבניות אינטרטקסטואליות בסיפור ‘בשעה אחת’ ודרכי תפקודן

2000
ש"י עגנון כפשוטו
מוסד ביאליק
פרק בספר
×
×
×