תגובתו של עגנון למדינת–הלאום היהודית על פי ספר המדינה ‬

1995
עיונים בתקומת ישראל 5 (תשנה) 446-454 ‬
מאמר
×
×
×