תודה לו על שהגביה בקומתו את קומת כולנו

מה מספרות ההקדשות שכתב חיים גורי לש”י עגנון
2024-02-06
הארץ
מאמר
×
×
×