תיאור דמות האדם בסיפורי ש”י עגנון

1974
בר אילן 12 (1974)
בר אילן
מאמר
×
×
×