“תמול שלשום” של ש”י עגנון

1946-02-22
משמר
מאמר
×
×
×