״אין אהבה מתחלקת לשניים״: מלנכוליה כמשבר כלכלי ב’סיפור פשוט’ של עגנון

2019
מכאן (19)
מאמר
×
×
×