״את שירה לא אראה לך״ — על סיומו של שירה

1994
קובץ עגנון
מאגנס
פרק בספר
×
×
×