‎האם חיבר ש”י עמון את התפילה לשלום המדינה

1984-05-04
מעריב
מאמר
×
×
×