ואני אוהב אותך בשביל שאני נזכר בסנדליך העקומים
ציונות, קפיטליזם ופטישיזם בתמול שלשום
שגיב, יונתן
2014
מחשבות על נעליים
בצלאל
פרק בספר
×
×
×