ואני אוהב אותך בשביל שאני נזכר בסנדליך העקומים

ציונות, קפיטליזם ופטישיזם בתמול שלשום
2014
מחשבות על נעליים
בצלאל
פרק בספר
×
×
×