ביקור ראש העיר

ראש עיריית ירושלים משה ליאון מבקר בבית עגנון

יום ב'
ב' בטבת תש"פ
30.12.2019
בית עגנון

ראש עיריית ירושלים משה ליאון מבקר בבית ש״י עגנון בירושלים

ביקור ראש העיר
×
×
×